B l u e k o f f

08 1979 9565

Hot Line

Bluekoff Co., Ltd

แฟกส์ส่วนกลาง แฟกส์โชว์รูม

 

02 955 5680 02 938 6560
info@bluekoff.com
CART (0)

SHOP

WHERE YOU CAN FIND BEST PRODUCTS FOR REASONABLE PRICE

วิธีการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 

ประกาศบริษัท บลูคอฟ จำกัด

เรื่องนโยบายการเปลี่ยน/ คืนสินค้า และเงื่อนไขการนับเวลาเปลี่ยนสินค้าภายในกำหนด Bluekoff

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 3 วันทำการ สำหรับสินค้าประเภทวัตถุดิบและสินค้าประเภทอุปกรณ์อื่นๆ ที่มิใช่เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ เครื่องปั่น และระบบกรองน้ำ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่สินค้าได้รับการส่งมอบ หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังทางบริษัทฯ โดยสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และ/หรือ จากการเปิดหีบห่อ และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมายังทางบริษัทฯ ทั้งหมด

สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ทางบริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่ายและวิดิโอขณะเปิดกล่องและตรวจสอบสินค้า ที่มีความชัดเจนไม่ผ่านการตัดต่อ เพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างหรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่นหรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการนับเวลาเปลี่ยนสินค้าภายในกำหนด

            1. กรณีมีการเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน จะเริ่มตั้งแต่วันที่สินค้าได้รับการส่งมอบเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

                เช่น ลูกค้ารายที่ 1 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 11:00 น.

                       ลูกค้ารายที่ 2 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 18:00 น.

ระยะเวลาเปลี่ยนสินค้าของลูกทั้ง 2 รายจะเริ่มวันที่1 และสิ้นสุดวันที่ 3 พร้อมกัน

2. สินค้าจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายในกำหนดเวลาเฉพาะในกรณีที่การชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

3. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจสอบเบื้องต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เองเท่านั้น

4. ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 30 วันทำการ

ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

หมายเหตุ

- ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า

- สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า และมีสภาพตามที่กำหนด

- ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เนื่องจากการรับประกันของสินคำแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการชื้อสินค้า

- ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง โทรศัพท์หรืออีเมลตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 17.00น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ที่นี่