อะไหล่เครื่องชงและอื่นๆ / Espresso Machine / Astoria, G10