Dark Chocolate 75% (Mini)

95 บาท /กล่อง

 
 

Product Description

Dark Chocolate 75% (Mini)

ราคา 95 บาท / กล่อง (65 กรัม)

ส่วนประกอบสำคัญ

  • Cocoa mass, Cocoa butter  75%

  • Sugar  25%

ไม่มีส่วนผสมของสารให้ความคงตัว, ไขมันอื่น, วัตถุกันเสีย รวมถึงไม่แต่งสีและกลิ่น

รูปแบบของสินค้า

  • ช็อกโกแลต ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  • 1 ชีท มี 16 บาร์

การใช้งาน

เหมาะกับนำไปทานเล่น, ทำเครื่องดื่มทั้งร้อน หรือเย็น รวมถึงเหมาะที่จะการผสมกับกาแฟ เพื่อทำเครื่องดื่มเมนูช็อกโกแลตหรือมอคค่า เป็นต้น

การเก็บรักษา

*** ควรเก็บรักษาในที่พ้นแสง แห้ง ปราศจากความชื้นและกลิ่น

หมายเหตุ : ความชื้นและอุณหภูมิอาจส่งผลให้ช็อกโกแลตเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพและรสชาติของช็อกโกแลต

ราคาและขนาด

  • 1 กล่อง มีน้ำหนัก 65 กรัม ( 16 บาร์ )

  • ราคา 95 บาท / กล่อง

 

Review

Reviewed and comments